Revonlahden kyläyhdistys ry

Revonlahden kotikyläyhdistys perustettiin kun Revonlahdella toimivat kyläyhdistys ja kotiseutuyhdistys yhdistivät toimintansa vuonna 2011.

Revonlahden kyläyhdistys on perustettu 1.12.1998 ja rekisteröity 15.12.1999.

Tarkoitus ja toiminnan laatu:

Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää Revonlahden kylän asumisviihtyvyyttä ja elinkelpoisuutta, asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta sekä toimia kylän edunvalvojana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjesti jäsenilleen yhteisiä tapahtumia ja tapaamisia, piti yhteyttä viranomaisiin, teki aloitteita kylän kehittämiseksi, järjesti talkoita, huolehti kylän siisteydestä sekä osallistui alueen maaseudun kehittämiseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjesti myyjäisiä, rahankeräyksiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia sekä otti vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Hallitus 2010

  • Hietala Anu
  • Häikiö Ahti
  • Keränen Arja
  • Koivumaa Katja (puheenjohtaja)
  • Kovalainen Johanna
  • Lahti Birgitta
  • Lohilahti Anna (sihteeri)
  • Pellinen Jaakko
  • Salonen Katriina
  • Varis Antti