Tietoa yhdistyksestä

Revonlahden kotikyläyhdistys perustettiin kun Revonlahdella toimivat kyläyhdistys ja kotiseutuyhdistys yhdistivät toimintansa vuonna 2011.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Revonlahden kylän asumisviihtyvyyttä ja elinkelpoisuutta, asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta sekä toimia kylän edunvalvojana. Yhdistys vaalii kotiseudun kulttuuriperintöä ja lisää kotiseudun tunnettavuutta, sekä järjestää kotiseututaloon toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia ja tapaamisia, pitää yhteyttä viranomaisiin ja tekee aloitteita kylän kehittämiseksi. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Olemme Suomen Kotiseutuliiton ja Nouseva Rannikkoseutu ry:n jäsenyhdistys.

Johtokunnan jäsenet vuonna 2022

Törmänen Risto, puheenjohtaja
Eklund Benjamin
Knuutila Seija
Kukkonen Inkeri
Pietilä Kaarina
Silvola Mari
Velasquez Jacqueline Alejandra Aguilera
Värttö Pauliina

Yhdistyksen puhelinnumero: 045 884 3685 (HUOM. vain puheluita eli tässä numerossa ei vastaanoteta viestejä) ja sähköpostiosoite: kotiseututalo@revonlahti.com.