Revonlahden nähtävyyksiä

Luonnonnähtävyydet

 • Kylää halkova Siikajoki
 • Karunkaunis suoalue Revonneva

Muistomerkit

 • Suomen sodan Revonlahden taistelun muistomerkki "Vapauden liekki", jonka kivipaateen on hakattu lause: "Alt´ alennuksen epätoivostaan nous´ isäin maata kansa suojaamaan 1808" Patsas on paljastettu vuonna 1935 ja sen on suunnitellut Lauri Kallinen.

Kulttuurihistorialliset kohteet

Tärkeimmät kylän kulttuurihistoriallisista kohteista ovat valtakunnallisesti merkittävä Revonlahden kirkko (v. 1775) ja sen tapuli (v. 1782). Kirkkomaalari Mikael Toppeliuksen alttarimaalaukset.

Revonlahdella on myös kaksi valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisema-aluetta. Toinen näistä käsittää kirkon, pappilan ja Suomen sodan muistomerkin ympäristön ja toinen Kalliokosken tuntumassa sijaitsevan Martikkalan viljelysmaiseman.

Seudullisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita (numero viittaa rakennusinventointiraporttiin)

 • 2. Hög
 • 8. Ylivaskurin saha ja mylly
 • 15. Martikkalan mylly
 • 16. Palokangas
 • 17. Palosuon luhti
 • 18. Kallila
 • 23. Revonlahden entinen kunnantalo
 • 25. Kirkkokosken saha ja mylly
 • 26. Revonlahden pappila ja Suomen sodan muistomerkki
 • 30. Pöyryn voimalaitos

Paikallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita (numero viittaa rakennusinventointiraporttiin)

 • 3. Tikkala
 • 4. Revonlahden Alapään kansakoulu
 • 5. Vanhatolppa
 • 6. Nissilän mylly
 • 7. Tervo
 • 9. Moisala
 • 10. Liskon aitta
 • 11. Mikkola
 • 12. Pikku-Vaskuri
 • 13. Lunki
 • 14. Martikkala
 • 19. Kapari
 • 20. Lehtelä
 • 21. Keskikylän koulu
 • 24. Penttilä
 • 28. Kastelli
 • 29. Riikonen
 • 31. Kallio-Mankisen puhto