Revonlahden nähtävyyksiä

Luonnonnähtävyydet

 • Kylää halkova Siikajoki
 • Karunkaunis suoalue Revonneva

Muistomerkit

 • Suomen sodan Revonlahden taistelun muistomerkki "Vapauden liekki", jonka kivipaateen on hakattu lause: "Alt´ alennuksen epätoivostaan nous´ isäin maata kansa suojaamaan 1808"

Kulttuurihistorialliset kohteet

Tärkeimmät kylän kulttuurihistoriallisista kohteista ovat valtakunnallisesti merkittävä Revonlahden kirkko (v. 1775) ja sen tapuli (v. 1782).Revonlahdella on myös kaksi valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisema-aluetta. Toinen näistä käsittää kirkon, pappilan ja Suomen sodan muistomerkin ympäristön ja toinen Kalliokosken tuntumassa sijaitsevan Martikkalan viljelysmaiseman.

Seudullisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita (numero viittaa rakennusinventointiraporttiin)

 • 2. Hög
 • 8. Ylivaskurin saha ja mylly
 • 15. Martikkalan mylly
 • 16. Palokangas
 • 17. Palosuon luhti
 • 18. Kallila
 • 23. Revonlahden entinen kunnantalo
 • 25. Kirkkokosken saha ja mylly
 • 26. Revonlahden pappila ja Suomen sodan muistomerkki
 • 30. Pöyryn voimalaitos

 Paikallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita (numero viittaa rakennusinventointiraporttiin)

 • 3. Tikkala
 • 4. Revonlahden Alapään kansakoulu
 • 5. Vanhatolppa
 • 6. Nissilän mylly
 • 7. Tervo
 • 9. Moisala
 • 10. Liskon aitta
 • 11. Mikkola
 • 12. Pikku-Vaskuri
 • 13. Lunki
 • 14. Martikkala
 • 19. Kapari
 • 20. Lehtelä
 • 21. Keskikylän koulu
 • 24. Penttilä
 • 28. Kastelli
 • 29. Riikonen
 • 31. Kallio-Mankisen puhto


Comments