Lausunnot ja kannanotot

Yhdistys voi antaa lausuntoja ja kannanottoja Revonlahden kylää ja kyläläisiä koskeviin asioihin. Yhdistyksen antamat lausunnot valmistelee johtokunnan valtuuttama henkilö. Lausunto toimitetaan johtokunnan nähtäväksi ja lopulliseen muotoon viimeistelyn jälkeen se lähetetään eteenpäin.Ċ
Kotiseututalo Revonlahti,
6.11.2013 klo 11.23
Ċ
Kotiseututalo Revonlahti,
6.11.2013 klo 11.20
Ċ
Kotiseututalo Revonlahti,
6.11.2013 klo 11.20
Ċ
Kotiseututalo Revonlahti,
6.11.2013 klo 11.20
Comments